PHẦN MỀM QUẢN LÝ MUA MỦ CAO SU | LATEX

  • Danh mục: Web Development
  • Đối tượng sử dụng: Điểm thu mua mủ cao su
  • Ngày hoàn thành: 30/08/2021
  • Link phần mềm: https://latex.itdvgroup.com/

Nhằm thay thế hình thức quản lý điểm thu mua mủ thủ công bằng phần mềm, phần mềm thu mua mủ cao su có một số chức năng như sau:

  • - Thay thế việc ghi chép bằng phần mềm, in hóa đơn mua bán
  • - Biểu đồ thống kê thu chi và thặng dư
  • - Quản lý tập khách hàng
  • - Report báo cáo theo tháng, năm dạng file excel
  • - Và một số chức năng tiện ích khác

Để sử dụng phần mềm vui lòng liên hệ:

(+84) 962 296 225