PHẦN MỀM THU HỘ TIỆN ÍCH

  • Danh mục: Product Management
  • Đối tượng sử dụng: Chi nhánh thu hộ tiện ích
  • Ngày hoàn thành: 30/06/2021

Hiện nay nhiều cá nhân sử dụng điện vẫn chưa có thể tự đóng tiền điện trực tuyến qua các application ví điện tử, vì vậy thường phải di chuyển ra các điểm thu tập trung của địa phương và thường phải di chuyển rất xa. Để thuận lợi hơn trong việc giúp mọi người đóng tiền điện dễ dàng cũng như mở ra một dịch vụ tiện ích, phần mềm thu hộ tiện ích có đẩy đủ các chức năng như :

  • - Tra cứu tiền điện bằng API
  • - In hóa đơn.
  • - Thống kê danh sách khách hàng, lợi nhuận, chi phí theo thời gian linh động.
  • - Quản lý các chi nhánh nếu có nhiều chi nhánh.
  • - Tra cứu và kiểm tra tập khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ.